Multiplanowanie zespołu w biznesie

Jeśli Twoim celem jest doprowadzić do sytuacji, w której...

Twoi pracownicy przyjmują odpowiedzialność za swoje działania i działają bardziej przedsiębiorczo.

Widzą dokładnie to, co jest najważniejsze dla firmy, czyli zysk, płynność finansowa i jej cele na przyszłość, stają się one najważniejsze również dla nich w codziennej pracy.

Twój zespół działa sprawniej i efektywniej.

JEŻELI MASZ WĄTPLIWOŚĆ… Jaka jest skuteczność konkretnego pracownika? Jak skutecznie zmotywować pracowników, żeby robili właściwe rzeczy? Który produkt i który klient przynosi zyski, a który straty?

Warsztaty obejmują moje praktyczne, sprawdzone sposoby na:

 •  Ocenę stanu Firmy jednym rzutem oka, na jednej kartce
 •  Zmotywowanie pracowników, żeby byli Twoimi „sobowtórami”- robili właściwe rzeczy we właściwy sposób
 •  Zbudowanie systemu oceny pracowników
 •  Rekrutowanie właściwych ludzi do Zespołu
 •  Stworzenie kultury organizacyjnej Firmy

 

Czas trwania: 8 godzin szkoleniowych

Liczba uczestników: do 5 osób

Zadaj pytanie:
rafal.mirkowski@multiplaner.pl
+48 697 165 629

Jeśli chcesz dostawać wartościowe porady zapisz się na newsletter.

Program warsztatu

DLA KOGO:
Dla szefa, który chce żeby jego pracownicy robili właściwe rzeczy z jak najlepszym rezultatem.

CEL WARSZTATU:
Budowa Systemu osiągania celu biznesowego poprzez motywowanie zespołu.

PO WARSZTACIE:
Wiesz, co i jak należy mierzyć, żeby wiedzieć czy Twoja firma zmierza we właściwym kierunku.
Wiesz, jak dobierać pracowników i jak ich motywować, żeby realizowali Twoje cele.
Wiesz, jak zaprojektować motywujący system wynagrodzeń.

AGENDA:
CZĘŚĆ I.
WPROWADZENIE
METODOLOGIA
Definicja biznesu (produkt i strategia Błękitnego Oceanu)
Kultura organizacyjna (kiedyś i dziś)
Pracownik i jego przedsiębiorczość (granice i blokady)
Odpowiedzialność za biznes (kaskadowa, indywidualna i zespołowa)
Motywacja człowieka w roli pracownika (co motywuje do działania)
Tworzenie nawyku (działanie odruchowe)

STRUKTURA SYSTEMU
Cele strategiczne i taktyczne (wartościowe, jakościowe, ilościowe)
Plany szczegółowe (okresowe, osobowe, produktowe, terytorialne)
Dane wejściowe (twarde, miękkie, deklaratywne)
Systemy oceny pracowników (kryteria, wagi, oceny)
Systemy wynagradzania (cechy, typy, rodzaje)
Program raportowania (kluczowa rola, cechy, typy, rodzaje)

PRZYKŁADY SYSTEMÓW WYNAGRADZANIA i efektów zmian „przed i po”

Sieć sklepów detalicznych
Usługi outsourcingowe
Usługi budowlane
Biuro projektowe
Hurtownia FMCG
Inne, wg potrzeb uczestników

CZĘŚĆ II.
BUDOWANIE SYSTEMU dla Twojej Firmy

Obecna struktura organizacyjna
Obecny system raportowania
Obecny system wynagrodzeń
Identyfikacja kluczowych problemów
Identyfikacja kryteriów oceny pracowników
Nowa struktura organizacyjna
Określenie celów oraz planów szczegółowych
Zdefiniowanie widoków raportów
Stworzenie zasad nowego systemu wynagrodzeń

CZĘŚĆ III. WDROŻENIE
Przebieg wdrożenia
Niebezpieczeństwa
Dobór członków do Zespołu
Rekrutacja i weryfikacja

CZĘŚĆ IV. PODSUMOWANIE I DYSKUSJA

 • Multiplanowanie zespołu w biznesie

  Prowadzący: Rafał Mirkowski
  menadżer z 20-letnią praktyką
  pasjonat efektywności, absolwent MBA
  autor Multiplanowania® i twórca Multiplanera®
  Specjalista modelowania biznesu, doświadczony konsultant i analityk procesów ekonomicznych i zarządczych.


Rafał Mirkowski
MATRIXSYSTEM
55-020 Żórawina, Mędłów,
ul. Długopolska 20